Sunday, 01/08/2021 - 02:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ngọc Lý

Đề kiểm tra 45 phút môn sinh học 7 năm học 2017-2018

ĐỀ KIỂM TRA 45’ KỲ I-  NĂM HỌC 2017-2018

 

Ma trận

Chủ đề

(nội dung, chương…)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

 

1. Mở đầu

 

­Kể tên được các ngành ĐV

 

Trình bày được  điểm khác biệt giữa ĐV và TV

 

 

 

 

10% = 1 đ

1 câu .

 = 0,5 điểm

 

1 câu  

 = 0,5 điểm

 

 

 

2 câu

2. Ngành ĐV nguyên sinh

 

- Mô tả được cách di chuyển của trùng roi

- Nêu được đặc điểm chung của ĐVNS

 

 

Trình bày được nguyên nhân gây bệnh sốt rét ở người ?

Giải thích được vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền

núi ?

 

 

30% = 3 đ

2 câu

= 1 đ

 

 

1 câu

 =

1 câu:

 =

 

4 câu

3. Ngành ruột khoang

 

Mô tả được cấu  tạo của thuỷ tức

 

 

 

 

 

 

20% = 2 đ

1 câu

 = 0,5 đ

 

 

 

 

 

1 câu

0.5đ

4. Các ngành giun

 

 

Nêu được cơ chế nhiễm giun và cách phòng trừ giun tròn kí sinh

Trình bày  được lối sống của sán lá gan 

 

- Vai trò của giun đất trong việc cải tạo đất nông nghiệp

 

 

 

40% = 4 đ

 

1 câu

= 2 đ

1 câu

= 0.5 đ

1 câu

= 2đ

 

 

3 câu

 100% =

10 đ

4 câu

2  điểm

1 câu

 

2 câu

1 đ

2 câu

3 đ

 

1 câu

2 đ              

 

10 câu

10 đ

 

PHÒNG GD- ĐT TÂN YÊN              ĐỀ KIỂM TRA 45’ KỲ I-  NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG THCS NGỌC LÝ                                            MÔN SINH HỌC 7

 

I . PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM( 3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Các ngành động vật được học ở sinh học 7 là:

 A. 6 ngành               B. 7 ngành                  C. 8 ngành                   D. 9 ngành

Câu 2: Động vật khác thực vật:

A. Tế bào không có thành xenlulôzơ             B. Chỉ sử dụng chất hữu cơ có sẵn

C. Có hệ thần kinh và giác quan                    D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 3: Trùng roi di chuyển:

A. Vừa tiến, vừa xoay      B. Đầu đi trước     C. Đuôi đi trước         D. Tiến thẳng                                        

Câu 4: Đặc điểm chung  của ĐVNS :

A. Kích thước hiển vi        B. Cấu tạo 1 tế bào   C. Phần lớn dị dưỡng     D. Cả A,B, C đều đúng.

Câu 5: Thành cơ thể thuỷ tức có cấu tạo:

A. 2 lớp tế bào và tầng keo ở giữa      B. 1 lớp tế bào     C. 2 lớp tế bào          D. 3 lớp tế bào

Câu 6: Đặc điểm về lối sống của sán lá gan:

A. Sống dị dưỡng          B. Sống kí sinh       C. Sống dị dưỡng và sống kí sinh     D. Sống tự dưỡng

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7điểm)

Câu 1:(3đ) Nêu nguyên nhân gây bệnh sốt rét ở ng­ười? Vì sao bệnh hay xảy ra nhiều ở miền núi ?

Câu 2: (2đ) Em hãy cho biết  nguyên  nhân nhiễm giun đũa và các biện pháp phòng tránh giun đũa kí sinh ở ng­ười ?

Câu 3: (2đ) Ngành giun đốt có vài trò gì đối với đời sống con người và động vật ?

Bài làm

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 4
Năm 2021 : 721